herbeBOI - Urząd Gminy Osina

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI Gospodarka nieruchomościami
WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Wydział Komunikacji i Dróg
Zgłoszenie wycinki drzew Ochrona Środowiska